Algemene voorwaarden

Kunstinjehuis Kunstuitleen en –verkoop uitleenvoorwaardenGeachte Heer/Mevrouw,


Onderstaand vindt u de voorwaarden waaronder u met Art-tics een uitleencontract aangaat:


1. U bent als lener geen inschrijfgeld verschuldigd.

2. Om een leenovereenkomst te kunnen aangaan dient u een geldige persoonslegitimatie (paspoort, id-kaart of rijbewijs) en een geldige adreslegitimatie (een recent giro- of bankafschrift, of een recent rijbewijs) te overleggen.

3. U tekent een leenovereenkomst waarin de door u geleende kunstwerken staan vermeld.

4. Een overeengekomen uitleentermijn bedraagt tenminste 1 maand en ten hoogste 6 maanden.

5. Voor ieder door u geleend werk betaalt u € 6,-- per maand.

6. Betalingen kunnen contant worden gedaan of via overmaking op rekeningnummer 465469590 ABN/AMRO t.n.v. kunst-uitleen Art-tics. Zodra het verschuldigde bedrag is overgemaakt, is het mogelijk een kunstwerk te lenen.

7. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig terugbezorgen van het werk.

8. Bij overschrijding van de leentermijn betaalt u in de periode van overschrijding € 2,50 per week per geleend werk, omdat wij in die periode van overschrijding onze kunstenaars moeten doorbetalen voor het beschikbaar stellen van hun werk.

9. Bij een eventuele 2e of volgende schriftelijke herinnering wordt € 2,50 aan administratie-kosten aan u doorberekend.

10. Voor dat u de uitleenovereenkomst aangaat, wordt met u ieder te lenen werk grondig nagekeken op beschadigingen of gebreken. Bij gebleken beschadigingen of gebreken kan Art-tics besluiten het werk niet uit te lenen, of worden met u nadere afspraken gemaakt over de staat van het werk.

11. Vanaf het moment dat u met een geleend kunstwerk Art-tics verlaat tot op het moment dat hetzelfde werk geldt als terugbezorgd, bent u te allen tijde en volledig aansprakelijk voor de goede staat van het geleende kunstwerk. Bij verlies, beschadiging of ontstaan gebrek is een vergoeding verschuldigd van de waarde van het kunstwerk.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2024 kunstinjehuiswinkel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel